21.12.2015 - Instructiunea privind incheierea de acte aditionale de prelungire a duratei contractelor de finantare care nu se finalizeaza in perioada de implementare, in scopul indeplinirii integrale a obiectivelor si indicatorilor proiectelor si in vederea asigurarii functionalitatii acestora.
7.12.2015 - Instructiunea privind modificarea si completarea Instructiunii AMPOSCCE nr. 21494/11.09.2015 privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitătii Economice” 2007 - 2013
11.11.2015 - Instructiunea Nr. 25694/06.11.2015 privind implementarea mecanismului cererilor de lichidare a platilor, pentru beneficiarii publici si privati care implementeaza proiecte finantate in cadrul Programului Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
21.09.2015 - Instructiunea privind termenele limita de depunere a cererilor de rambursare si a cererilor de plata in vederea inchiderii Programului Operational Sectorial ,,Cresterea Competitivitatii Economice” 2007-2013
9.04.2015 - Instructiunea nr.8727/03.04.2015 emisa de Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial 'Cresterea Competitivitatii Economice'
06.03.2015 - Instructiune nr.4254/26.02.2015 emisa de MInisterul FOndurilor Europene, Autoritatea de Management pentru PRogramul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice"
2.3 - Instrucţiune in vederea punerii in aplicare a recomandării Autorităţii de Audit, urmare a misiunii finalizate in luna decembrie 2014, privind realizarea pentru toate proiectele, pana la Cererea de rambursare finala sau pana Ia finalul perioadei de durabilitate, a verificării incadrarii beneficiarului in condiţiile de eligibilitate pentru care a depus formularul Anexei 2 ~ Calculul pentru întreprinderi partenere sau legate din Legea nr. 346/2044 si Declaraţia privind încadrarea in categoria IMM din cadrul contractelor de finanţare cu beneficiarii privaţi, cu finanţare nerambursabila acordata prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE)
29.01.2015 - Instructiune privind depunerea CR cu intarziere fata de termenul stabilit princontract
28.01.2015 - Ordinul 1191/19.11.2014 pentru aprobarea instructiunii aferente Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale obiectivul Covergenta precum si in cadrul proiectelor finantate prin Mecanismele Financiare SEE si Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare servicii sau lucrari cu modificarile ulterioare
28.01.2015 - Ordinul 1190/19.11.2014 pentru modificarea Ordinului nr.1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obicetul Convergenta precum si in cadrul proiectelor finantate prin Mecanismele Financiare SEE si Norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari
28.01.2015 - Instructiune privind modificare ordinului nr.1120/2013 pentru achizitiile beneficiarilor privati si privind aprobarea instructiunii de aplicare a acestuia
30.12.2014 - Instructiune privind accelerarea indeplinirii şi imbunatatirii indicatorilor de rezultat pentru contractele finantate in cadrul Axei prioritare 1 – POS CCE
24.11.2014 - Instructiune privind indeplinirea indicatorilor (realizare/ rezultat) pentru contractele de finantare din cadrul Axei prioritare 1, POS CCE - beneficiari privati
30.07.2014 - Ordin pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordinul MECMA nr.3006/22.11.2011 pentru aprobarea ghidului solicitantului aferent Operatiunii 1.1.a2, apelul 4, emis de Ministrul Fondurilor Europene
30.07.2014 - Instructiune pentru adoptarea unor masuri corespunzatoare privind implementarea proiectelor in cadrul Axei 3 emisa de MSI/OI pentru PSI
webs counters
Total Count