Machetele materiale de informare si publicitate POS CCE
Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”
Ordonanta de urgenta nr. 64 din 306 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta
Ordin nr.1055 din 24052011 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat
Instructiuni pentru beneficiarii proiectelor cofinantate in cadrul Programului Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” privind implementarea proiectelor
Instructiune privind instituirea Compartimentului Unitatii de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese pentru proiectele finantate din POS CCE 2007-2013
Instructiune privind implementarea mecanismului decontarii cererilor de plata
Instructiune privind declaratiile notariale de integritate pentru proiecte aferente POS CCE 2007-2013
Instructiune nr. 311796 din 13122013 privind modalitatea de defalcare a costurilor de transport, asigurarea si livrare a marfii
Informare privind „inceperea lucrarilor”
Hotarare nr. 759 din 11072007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale
Anunţ privind proiectele din cadrul operaţiunii „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici
Instructiune nr.311193 din 16.12.2013 privind Contracte apel 4 Investitii mici
instructiune nr.201123 din 22.01.2014 privind prefinantarea pentru proiectele aferente POS CCE 2007-2013
Anunţ privind proiectele din cadrul operaţiunii „Sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 1.065.000 şi 6.375.000 lei, acordat pentru investiţii în întreprinderile mici
Instructiune 201516 din 27.01.2014
Ordonanta de urgent pt modificarea si completarea Ordonantei de urgent a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
Ordin nr.1120 din 15.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structural,obiectivul “Convergenta” ,precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian petrun atribuirea contractelor de furnizare ,servicii sau lucrari
Ordin nr.1669 din 27.05.2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pt.proiectele finantate in cadrul operatiunilor 1.1.2.”Sprijin pentru implementarea standardelor intrenationale” si 1.1.3 “Sprijin pt accesul pe noi piete si internationalizare”- Domeniul Major de Interventie 1.1 – Investitii productive si pregatirea pt. competitia pe piata a intreprinderilor ,in special a IMM,in cadrul Axei Prioritare 1.”Un sistem productiv inovativ si ecoeficient” din cadrul Programului operational sectorial “Cresterea competivitatii economice” POS CCE 2007-2013
Instructiunea nr.281451 din 12/02/2013 privind modalitatea de completare a listei de verificare a achizitiilor publice si a conflictului de interese pentru proiectele finantate din POS CCE2007-2013 publicata prin Instructiunea NR.235214/17.12.2012
Ordin nr.184 din 21.01.2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pt.proiectele finantate in cadrul operatiunilor 1.1.a “Sprijin pt consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile “-Domeniul Major de Interventie1.1-Investitii productive si pregatirea pt competitia pe piata a intreprinderilor ,in special a IMM,si 1.3.b “Sprijin pt consultant acordat IMM”-Domeniul Major de Interventie 1.3-Dezvoltarea durabila a antreprenoriatului,in cadrul axei prioritare 1”Un sistem de productie Inovativ si ecoeficient”din cadrul Programului operational sectorial”Cresterea competitivitatii economice”(POS CCE)2007-2013
Hotararea nr.218 din 23/03/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structural si utilizarea acestora pt.obiectivul covergenta
Instructiuni de completare raport de progres
Instructiuni de completare a formularului Cerere de Rambursare
Graficul de depunere al cererilor de plata
Formular cerere de rambursare
Formular cerere de rambursare aferenta cererii de plata
Format standard al raportului privind durabilitatea investitiei
Format standard al raportului privind durabilitatea investitiei
Format standard al raportului privind durabilitatea investitiei
Format standard al raportului privind durabilitatea investitiei
Format standard al raportului privind durabilitatea investitiei
Format standard al Raportului de progres trimestrial
Format standard al Raportului de progres final 2013
Format standard al notificarii privind modificarea contractului
Format standard al Notificarii aferenta Cererii de plata
Format standard al Cererii de Plata
FORMULARE
webs counters
Total Count